top of page

英國運輸服務
近來越來越多人選擇去英國🇬🇧移民🏠同升學🏫係香港生活左咁耐,肯定會有好多衣物👗傢俬🪑雜物📦紀念品🖼️🧸斷捨離唔到,想帶埋過去英國陪住自己同屋企人👨‍👩‍👧‍👦

我地既英國運輸服務價錢合理💰,收費清楚,2板以上仲有優惠價~
👍🏻高性價比之選🉐我地一定會錫住你D野😌,務求將大家既寶貝安全送到你既新屋企🥰

我地係由香港入倉🚛
開始計每板可以放: 長120cm x 闊100cm x 高220cm大小既貨物📦
1板費用: 香港倉費HKD 2000 /job + 英國海運🚢1板 USD 1800
2板有優惠✅: 香港倉費HKD 2800 /job + 英國海運🚢
2板 USD 2600記得交貨俾我地之前要自己pack好入箱📦呀

D野到左英國🇬🇧 FELIXSTOWE之後~

1板: 當地費用GBP 200 /job + Local運費🚚約GBP 350-550
2板優惠✅: 當地費用GBP 350 /job + Local運費🚚約GBP 400-600

Local運費視乎地址而定, 我地包送入屋🏡, 如要上樓梯另計有需要既朋友歡迎聯絡我地❤️

英國運輸服務

庫存單位: 364215376135191
HK$1,800.00價格
    bottom of page